Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 30.07.1883 r.