Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 4.02.1884 r.