Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 9.05.1887 r.