Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 22.05.1888 r.