Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 16.05.1892 r.