Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 6.11.1893 r.