Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 27.10.1895 r.