Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 17.11.1895 r.