Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 14.09.1897 r.