Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 19.02.1900 r.