Object

Title: Wyniki spisu rolniczego 1980 w zakresie użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów oraz zwierząt gospodarskich

This page uses 'cookies'. More information