Object

Title: Sprawozdania z działalności sekcji Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego w Warszawie w pierwszym kwartale 1928 r. wraz ze sprawozdaniami sekcji: Organizacyjnej, Kulturalno-Oświatowej i Zagranicznej. Zaproszenie na posiedzenie Zarządu w dniu 09.05.1928 r. i pisma przewodnie z 05.05.1928 r.

This page uses 'cookies'. More information