Objekt

Title: Pokwitowania dla Banku Rolniczego w Cieszynie na różne cele społeczne: 16.07.1919-19.05.1923

This page uses 'cookies'. More information