Objekt

Titel : Odpowiedź c.k. Ministra Robót Publicznych na interpelację poselską na 95 posiedzeniu 21 sesji w sprawie regulacji Wisły na odcinkach I i II oraz Olzy - Wiedeń, 01.10.1913 r.

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen