Objekt

Titel : Pismo c.k. Starostwa we Frysztacie do Jana Romanka w Boguminie w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie Zebrania Robotniczego w dniu 11.05.1902 r. w Boguminie - Frysztat, 09.05.1902 r.

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen