Objekt

Titel : Odwołanie Tadeusza Regera od wyroku Sądu Powiatowego w Nowym Jiczynie z dnia 11.04.1901 r. w sprawie kary 40 koron względnie 4 dni aresztu

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen