Objekt

Titel : Pismo okólne c.k. Starostwa we Frysztacie o przyznaniu zasiłków dla legionistów polskich i ukraińskich - Frysztat, 09.03.1915 r.

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen