Objekt

Title: Pismo okólne c.k. Urzędu Górniczego w Krakowie z dnia 28 października 1896 roku o utworzeniu we wszystkich kopalniach mu podlegających stowarzyszenia górniczego

This page uses 'cookies'. More information