Object

Title: Pismo okólne o przesłaniu kart legitymacyjnych pracownikom uprawnionym do wyboru delegatów na walne zgromadzenie Powiatowej Kasy Chorych w Cieszynie w dniu 05.07.1908 r. w Cieszynie - Cieszyn, 06.1908 r.

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information