Object

Title: Odezwa 6 aptekarzy z Cieszyna, Jabłonkowa i Trzyńca do Powiatowej Kasy Chorych przedstawiająca sprawę podwyższenia cen składników lekarstw i w związku z tym potrzebę podniesienia opłat za lekarstwa dla członków Kasy Chorych w Cieszynie - Cieszyn, 06.04.1919 r.

This page uses 'cookies'. More information