Object

Title: Ulotka Zarządu PPSD Galicji i Śląska wzywająca do zawarcia pokoju w związku z proklamacją "Rady Delegatów Robotników i Żołnierzy" - Kraków, 15.04.1917 r.

This page uses 'cookies'. More information