Object

Title: Telegram Ryszarda Kunickiego do ks. Eugeniusza Brzuski i posła Jerzego Kantora w Warszawie w sprawie rewizji w barakach uchodźców w Cieszynie z polecenia Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej, Cieszyn, 24.03.1920 r.