Objekt

Title: Telegram do redakcji "Kuriera Warszawskiego" z informacjami prasowymi dotyczącymi sytuacji w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, wyjazdu do Warszawy delegata rządu polskiego Jana Zamorskiego, Cieszyn, 12.03.1920 r.