Objekt

Title: Telegram do redakcji "Kuriera Warszawskiego" i innych gazet warszawskich z informacjami dotyczącymi sytuacji w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, Cieszyn, 11.03.1920 r.