Objekt

Title: Telegram do redakcji "Kuriera Warszawskiego" z informacjami o wypadkach w Orłowej i w Łazach, Cieszyn, 24.02.1920 r.