Object

Title: Telegram Prezydium Rady Ministrów do Głównego Komitetu Plebiscytowego w Cieszynie w sprawie kupna aparatów kinematograficznych, Warszawa, 17.02.1920 r.