Object

Title: Telegram Krajowego Urzędu Gospodarczego Rządu Krajowego Śląska Cieszyńskiego do Łebkowskiego i Wydziału filii "Puzappu" we Lwowie w sprawie odbioru wędlin, Cieszyn, 09.03.1920 r.