Obiekt

Tytuł: Telegram do redakcji "Kuriera Warszawskiego" i innych gazet warszawskich z wycinkiem artykułu o zarządzeniu Międzysojuszniczej Komisji Plebiscytowej w sprawie rozwiązanych wydziałów gminnych w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskich, oraz statystyka stosunków ludnościowych - Cieszyn, 09.03.1920 r.