Object

Title: Telegram Ryszarda Kunickiego, Przewodniczącego Głównego Komitetu Plebiscytowego w Cieszynie do Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie w sprawie przesłania pieniędzy do Warszawy poprzez urząd pocztowy w Cieszynie, Cieszyn, 29.01.1920 r.