Object

Title: Pismo Jana Michejdy do Tadeusza Regera w sprawie uczestnictwa przedstawiciela polskiej parti socjaldemokratycznej w konferencji polsko-niemieckiej w sprawie plebiscytu, oraz zaproszenie na to spotkanie, Cieszyn, 17.03.1920

This page uses 'cookies'. More information