Object

Title: Pismo Związku Robotników Przemysłu Górniczego we Frysztacie do Amerykańskiej Komisji Węglowej w Morawskiej Ostrawie o niedopuszczeniu polskich górników do pracy w kopalniach hr. Larysza przez nadzór czeski, 29.08.1919

This page uses 'cookies'. More information