Object

Title: Notatka z zaleceniami dla komisji wyłonionej spośród członków Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego oddelegowanej dla zawarcia ugody polsko-czechosłowackiej, 04.11.1918

This page uses 'cookies'. More information