Objekt

Title: Pismo na temat zwołanego przez Starostwo powiatowe we Frysztacie zgromadzenia delegatów, gmin, górników, kolejarzy we Frysztacie w dniu 16.01.1919. na którym omówiono sprawę aprowizacji w powiecie frysztackim, oraz stwierdzono brak aktywności bolszewickiej

This page uses 'cookies'. More information