Objekt

Title: Notatka o aresztowaniu w dniu 17.04.1915 na szybie Franciszki w Karwinie górnika Franciszka Sztwiertni za krytyczne uwagi na temat kartek żywnościowych

This page uses 'cookies'. More information