Objekt

Titel : Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen