Objekt

Title: Pismo okólne Departamentu Wojskowego NKN dotyczące kontaktów z komisarzami wojskowymi po przeniesieniu siedziby do Sławkowa - Sławków, 28.01.1915

This page uses 'cookies'. More information