Object

Title: Pismo Zarządu Głównego Polskiego Skarbu Wojskowego do Tadeusza Regera z 15 maja 1914 r. informujące o przesłaniu projektu statutu nowej ustawy Polskiego Skarbu Wojskowego

This page uses 'cookies'. More information