Objekt

Title: Statut Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w Českém Těšíně, stowarzyszenia zarejestrowanego z nieograniczoną poręką, 1934