Objekt

Titel : Odpowiedzialność dotychczasowego i nowego pracodawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy w prawie polskim i austriackim w świetle dyrektywy Rady 2001/23/WE

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen