Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 10.02.1902 r.