Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 3.02.1902 r.