Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 19.07.1904 r.