Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 10.02.1904 r.