Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 4.11.1904 r.