Objekt

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 12.06.1906 r.