Object

Title: Akt zawarcia małżeństwa z 25.05.1906 r.