Deutsch   polski   français   English   čeština  
Deutsch   polski   français   English   čeština  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "...Prus wiecznie głodny! Choć pożarł tak wiele, Na resztę naszą, rozdziera gardziele"