Object

Title: Zaolzie teraz

Creator:

Steffek, Marian

Subject and Keywords:

wystawa ; Śląsk Cieszyński ; EFRR ; Zaolzie ; Cieszyn ; mniejszość polska w Republice Czeskiej ; kultura ; Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej ; Kongres Polaków w Republice Czeskiej

Subject:

Śląsk Cieszyński - kultura - 20/21 w. ; Zaolzie - kultura - 20/21 w. ; Polska - ludność - kultura - Czechy - 20/21 w. - wystawy

Date:

2012

Title:

Zaolzie teraz

Creator:

Steffek, Marian

Contributor:

Siedlaczek, Marian, oprac. graf.

Subject and Keywords:

wystawa ; Śląsk Cieszyński ; EFRR ; Zaolzie ; Cieszyn ; mniejszość polska w Republice Czeskiej ; kultura ; Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej ; Kongres Polaków w Republice Czeskiej

Subject:

Śląsk Cieszyński - kultura - 20/21 w. ; Zaolzie - kultura - 20/21 w. ; Polska - ludność - kultura - Czechy - 20/21 w. - wystawy

Description:

Wystawa planszowa przygotowana w ramach projektu "Zaolzie teraz", zrealizowanego w latach 2011-2012 przez Książnicę Cieszyńską we współpracy z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej. Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa za posrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Publisher:

Książnica Cieszyńska

Place of publishing:

Cieszyn

Date:

2012

Resource Type:

wystawa

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:[http:77933

Language:

pol

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Edition name Date
Zaolzie teraz 06.09.2013

Similar

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information