Deutsch   polski   français   English   čeština  
Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

Number of publications: 252787

Readers on-line: 767

Total number of users since Aug 1, 2006: 55779109

Collection

Library

Frequently read publications : The Eastern Borderlands

  1. Księga adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa. Rocznik 17. 1913 = Adress u. Geschäfts-Handbuch von Lemberg. 17. Jg. 1913 [78543]
  2. Skorowidz adresowy król. stoł. miasta Lwowa. Rocznik 2. Rok 1910 [63239]
  3. Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicyi i Bukowiny 1914-1915 oraz Album pamiątkowe. Cz. 3. Prowincya i Bukowina [46284]
  4. Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkim Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju. Z oznaczeniem: Starostw, Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych [30977]
  5. Rynek polski [28290]
  6. Skorowidz nowych i dawnych numerów realności, tudzież nazw ulic i placów król. stoł. miasta Lwowa według uchwał Rady miejskiej z r. 1871 z urzędowych źródeł zestawiony [17336]
  7. Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1860 [16325]
  8. Okolice Galicyi [15238]
  9. Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicyi i Bukowiny 1914-1915 oraz Album pamiątkowe. Cz. 1. Lwów [15182]
  10. Kwartalnik Historyczny. R 1 (1887) [13580]