Deutsch   polski   français   English   čeština  
Deutsch   polski   français   English   čeština  

Statistics

Number of publications: 259509

Readers on-line: 133

Total number of users since Aug 1, 2006: 56690240

Collection

Library

Frequently read publications : Silesian Digital Library

Page1of10150 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Księga adresowa Województwa Śląskiego : rok 1926/1927 [207878]
 2. Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych szkołach podstawowych : studium politologiczne [150539]
 3. Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży [136172]
 4. Breslauer Adreßbuch 1935 [130042]
 5. Alphabetisch-statistisch- topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien : nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den Bezirken der drei königlichen Regierungen, den darin enthaltenen Fürstenthümern und Kreisen, mit Angabe des Flächeninhaltes, der mittlern Erhebung über die Meeresfläche, der Bewohner, Gebäude, des Viehstandes usw. - 2. verm. u. verb. Aufl. [114764]
 6. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych [103832]
 7. Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji - analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno - wychowawczych [96264]
 8. Skorowidz Królestwa Polskiego czyli Spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i wszystkich nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, z wykazaniem: gubernii, powiatu, gminy, parafii, sądu pokoju lub gminnego, oraz najbliższej stacyi pocztowej, wraz z oddzielnym spisem gmin podług najświeższej ich liczby i nazwy ułożony, wykazujący: odległość każdej danej gminy od miasta powiatowego i sądu swojego gminnego; czy i jakie znajdują się w gminie zakłady fabryczne lub przemysłowe, szkoły itp. oraz ludność każdej gminy, obejmujący także podział sądownictwa krajowego świeżo urządzonego. T. 1 [94688]
 9. Księga adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa. Rocznik 17. 1913 = Adress u. Geschäfts-Handbuch von Lemberg. 17. Jg. 1913 [80059]
 10. Romantyczne przemowy i przedmowy [77936]
 11. Instrukcja kancelaryjna oraz rzeczowy wykaz akt dla samorządowych bibliotek publicznych w województwie śląskim [66882]
 12. Skorowidz Królestwa Polskiego czyli Spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i wszystkich nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, z wykazaniem: gubernii, powiatu, gminy, parafii, sądu pokoju lub gminnego, oraz najbliższej stacyi pocztowej, wraz z oddzielnym spisem gmin podług najświeższej ich liczby i nazwy ułożony, wykazujący: odległość każdej danej gminy od miasta powiatowego i sądu swojego gminnego; czy i jakie znajdują się w gminie zakłady fabryczne lub przemysłowe, szkoły itp. oraz ludność każdej gminy, obejmujący także podział sądownictwa krajowego świeżo urządzonego. T. 2 [65856]
 13. Amtliches Landes-Adressbuch der Provinz Niederschlesien für Industrie, Handel, Gewerbe 1927 [65627]
 14. Skorowidz adresowy król. stoł. miasta Lwowa. Rocznik 2. Rok 1910 [64847]
 15. Księga adresowa przemysłu, handlu i finansów. 1922 [62376]
 16. Lokalna sieć wsparcia i profilaktyka wobec zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży na przykładzie miasta Bytom [59948]
 17. Adressbuch des Kreises Pless mit Kalender für das Jahr 1906 [58068]
 18. Pedagogika zabawy jako metodyka pracy z grupą [54011]
 19. Spis abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy) [53913]
 20. Breslauer Adreßbuch 1943 [53887]
 21. Adreßbuch für Breslau und Umgebung, 1923 [53733]
 22. Aspiracje życiowe i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych na przykładzie powiatu wodzisławskiego [53253]
 23. Adressbuch für Kattowitz und Umgegend [52402]
 24. Korektywa dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku lub słuchu [51461]
 25. Księga adresowa miasta Wielkich Katowic 1935/36 r. [51136]